Klere Mond La

Depi  soti 24 Novanm, Legliz la ap gen pou pataje kanpay Nwèl la ki se ‘’Klere Mond La’’,  sa envite tout moun pou yo klere avèk bonjan aksyon lavi lòt moun yo pandan 25 jou ak nan 25 fason.

Depi kòmanse 1 desanm jouk rive 25 desanm, tout manm yo ki nan Rejyon Karayib la envite pou yo pase tan yo avèk zanmi ak fanmi yo ki pa manm Legliz la kalandriye aktivite pou 25 jou yo,  epi tou ansanm ak videyo ke yap gen pou pibliye chak jou sou sit entènèt mormon.org  epi ak nan paj Facebook mormon.caraibe pandan yap itilize referans sa a #ÉclairerLeMonde.

Chak epòk Nwèl nou selebre la vi Jezikri, li se Limyè mond la. Lè nou swiv ansèyman Li yo, nou fè plas pou Limyè Li a ka briye nan lavi nou ak nan lavi pa lòt moun yo. #ÉclairerLeMonde.