Vini epi swiv mwen

Nouvo klas etid la pote kèk chanjman enteresan pou reyinyon dominikal nou yo, ki baze sou Ansenye nan fason Senye a.

Dokiman sa a se pou konplemantè prezantasyon an, l’ap ede w pou ou sonje oubyen pou ou ajoute lòt enfomasyon nan chak pati ke li gen ladan l.

1. Videyo Edikatif la

Télécharger Videyo

2. Prezantasyon

Télécharger en PDF

Télécharger en PPT

3. Objektif  ‘‘Vini epi swiv mwen” an